PREUS PUBLICATS

Tots els preus publicats no inclouen el 21% d’IVA, tant en productes i equips amb la seva instal·lació corresponent, com a instal·lacions sense subministrament de productes i equips. La validesa d’aquests preus queda restringida al subministrament i instal·lació a la ciutat de Reus i fins a un radi de 25 km.

PRESSUPOSTOS

L’emissió d’un pressupost serà sempre gratuïta i lliure de compromís per part del client. Es pot demanar mitjançant el nostre apartat de contactar, per correu electrònic a novaforma@grupopergora.com, per telèfon o visitant la nostra botiga a Reus a la Raval Martí Folguera, 17bx. El pressupost s’elaborarà amb les dades de la instal·lació facilitades pel client, podent contactar amb ell si ens sorgeix algun dubte sobre la descripció facilitada de la instal·lació. Un cop acceptat, signat el pressupost i efectuada una paga i senyal del 20%, es fixarà data per realitzar la instal·lació. Fins a aquesta data el client pot desistir amb l’únic càrrec de un 10% de l’entrega a compte. Un cop realitzada la instal·lació, el client abonarà la resta de l’import del pressupost.

AMPLIACIONS DE PRESSUPOST

Si s’elabora un pressupost segons les dades de instal·lació indicades pel client, sense visita a la instal·lació, i a l’arribada del tècnic al seu domicili per a la seva realització s’observés que la instal·lació no coincideix exactament amb la descripció, o fa falta la instal·lació d’algun element de seguretat, o és necessari qualsevol tipus d’ampliació, el tècnic emetrà un pressupost d’aquesta ampliació en l’acte abans de començar la instal·lació.

VISITES A DOMICILI PER PRESSUPOSTAR

Es pot sol·licitar una visita a domicili per a l’elaboració de pressupost per a una instal·lació mitjançant l’apartat contactar, per correu electrònic a novaforma@grupopergora.com, per telèfon o visitant la nostra botiga a Reus en la Raval Martí Folguera, 17bx. El cost d’aquesta visita serà gratuït per a Reus i municipis en un radi de 25 km.

NORMATIVA DE LES INSTAL·LACIONS

Novaforma Multiserveis no realitzarà cap instal·lació que no compleixi les exigències i instruccions del RITE (Reglament de les instal·lacions tèrmiques en els edificis), el Reglament electrotècnic de baixa tensió i la Normativa de les instal·lacions receptores de gas, o que per algun motiu justificat consideri que es tractarà d’una instal·lació insegura. Serà responsabilitat del client el coneixement de les normes del seu municipi i de la seva comunitat de veïns.

FORMA DE PAGAMENT

Els pagaments s’efectuaran al comptat, en efectiu, targeta bancària o mitjançant transferència bancària. S’abonarà el 20% del pressupost en l’acceptació del mateix i la resta de l’import es lliurarà en finalitzar la instal·lació. El client pot acollir-se a algun dels sistemes de finançament que li ofereix Novaforma Multiserveis i que requereixin de la corresponent aprovació per part de l’entitat bancària.

GARANTIES

Tots els equips subministrats gaudiran de la garantia oferta pel fabricant dels mateixos. Per a la resta d’elements de la instal·lació (canonades, accessoris, suports, soldadures, cablejat, connexions, etc) la garantia oferta per Novaforma Multiserveis és de dos anys des de la data de factura per instal·lacions noves, fruit de la confiança que tenim a la qualitat de les nostres instal·lacions.

Menu