telefonistas

Algun dubte sobre Novaforma Multiserveis? No dubti en contactar amb nosaltres per resoldre’l. Podeu utilitzar l’apartat contactar o trucar al 977.128.346 o a través del correu electrònic novaforma@grupopergora.com.

Aquestes són les preguntes més freqüents dels nostres usuaris respecte a les nostres instal·lacions d’aire condicionat bomba de calor inverter, calderes de gas i de gasoil, calderes de condensació, estanques i baix NOx, calefacció, descalcificadores, osmosi inversa, energia solar, etc.

Quina és la garantia de la instal·lació?

Treballem amb les marques més prestigioses del mercat que ofereixen una àmplia garantia dels seus productes. Per a la resta d’elements de la instal·lació, com canonades, aïllants, cablejat, connexions, unions, soldadures nostres clients gaudeixen d’una garantia total, materials, desplaçaments i mà d’obra, de dos anys des de la data de factura.

Es necessària una visita a domicili abans de pressupostar una instal·lació?

No necessàriament. Concertant una visita el client disposarà d’un pressupost tancat, sense futures sorpreses, en el qual Novaforma Multiserveis assumirà qualsevol circumstància que no hagi estat prevista pel tècnic encarregat del pressupost. Sense visita el pressupost es confecciona amb les dades aportades pel client i, abans de començar la instal·lació, es pressupostarien les ampliacions si fossin necessàries. El cost i la manera d’operació es poden consultar a les nostres condicions del servei.

Puc desestimar la instal·lació d’un pressupost acceptat?

Si, però assumirà el cost del 10% de la paga i senyal en concepte de despeses de gestió. Aquestes despeses s’originen per la reorganització que comporta l’assignació d’un altre treball per al tècnic instal·lador, a més de la possible devolució de materials i/o equips. Per a més detalls consulteu les nostres condicions del servei.

Menu