instalaciones energia solar reus tarragona

A Novaforma Multiserveis som instal·ladors de sistemes d’energia solar tèrmica i fotovoltaica, individuals i col·lectius, amb anys d’experiència operant a Reus i a la província de Tarragona.

Oferim serveis per dur a terme projectes, ampliacions, modificacions o realitzar qualsevol manteniment de les seves instal·lacions d’energia solar.

Instal·lem, reparem i mantenim qualsevol tipus d’instal · lació d’energia solar a …

  • Habitatges
  • Edificis
  • Locals comercials
  • Naus

Click edit button to change this text.

Demani pressupost sense compromís

Li recordem que en Novaforma Multiserveis també som instal.ladors autoritzats d’aire condicionatcalefacció i aigua calenta sanitària, calderes de gas i gasoil, escalfadors de gas, termos, descalcificadores, osmosi inversa, electricitatfontaneria y telecomunicacions. Gestionem el seu canvi de caldera de gas, estanca, bajo NOx o condensació i instal·lem seu equip d’aire condicionat inverter bomba de calor amb rapidesa, neteja i la màxima qualitat al millor preu.

Conceptes bàsics sobre les instal·lacions d'energia solar:

Una instal·lació d’energia solar és aquella que , mitjançant l’energia solar , proveeix a l’habitatge d’energia elèctrica, i pot emmagatzemar per al seu posterior ús.

El 2011, l’Agència Internacional de l’Energia es va expressar en els següents termes: “el desenvolupament de tecnologies solars netes , barates i inesgotables suposarà un enorme benefici a llarg termini. Augmentarà la seguretat energètica dels països mitjançant l’ús d’una font d’energia local, inesgotable i, encara més important, independendent d’importacions, augmentarà la sostenibilitat, reduirà la contaminació, disminuirà els costos de la mitigació del canvi climàtic, i evitarà la pujada excessiva dels preus dels combustibles fòssils. Aquests avantatges són globals. D’ aquesta manera, els costos per a la seva incentiu i desenvolupament han de ser considerats inversions; han de ser realitzades de forma sàvia i han de ser àmpliament difoses”.

La font d’energia solar més desenvolupada en l’actualitat és l’energia solar fotovoltaica, que consisteix en l’obtenció d’electricitat a partir de la llum del sol captada per les cèl·lules fotovoltaiques .

Els panells solars fotovoltaics són molt apropiats per a l’autoconsum d’electricitat (producció a petita escala per a ús propi). Pel que fa a rendiments típics, a dia d’avui s’obtenen els següents resultats:

  • Cèl·lula fotovoltaica de silici policristal · lí: rendiment del 14% -20%.
  • Cèl·lula fotovoltaica de silici monocristal · lí: rendiment del 15% -21%.
  • Col·lectors solars tèrmics a baixa temperatura: rendiment del 70%

L’energia solar tèrmica també ofereix avantatges. A aquest cas, s’utilitza la radiació solar per extreure energia tèrmica, que és utilitzada, per exemple, per escalfar aigua, produir vapor i que aquest vapor mogui turbines que generen energia elèctrica. Els col · lectors solars tèrmics es classifiquen en:

  • Col·lector solar tèrmic de baixa temperatura. Gràcies a absorbidors metàl · lics proveeixen menys de 65 º C. És útil per a l’escalfament de piscines, d’aigua de bany, pasteurització, rentat tèxtil, etc.
  • Col·lector solar tèrmic de temperatura mitjana. Tot un seguit de miralls reflecteixen la radiació solar cap a un receptor més petit. Lliuren entre 100 º C i 300 º C.
  • Col·lector solar tèrmic d’alta temperatura. Ofereixen més de 500 º C, n’hi ha de diversos tipus i serveixen per subministrar electricitat a la xarxa elèctrica general.
Menu